Dystrybucja | Poradnik Restauratora

Opiniotwórczy branżowy miesięcznik ogólnopolski dla właścicieli i szefów kuchni lokali gastronomicznych –  nieprzerwanie 20 rok na rynku

"Poradnik Restauratora" jest ogólnopolskim miesięcznikiem branżowym wydawanym w nakładzie 10.100 egzemplarzy (październik 2017, dane ZKDP). Do placówek gastronomicznych i producentów dociera regularnie w pierwszej połowie każdego miesiąca. Nakład naszego pisma monitorowany jest przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

"Poradnik Restauratora" trafia bezpośrednio do zdefiniowanej grupy odbiorców - właścicieli i kadry kierowniczej lokali gastronomicznych. Kolportaż naszego czasopisma odbywa się w obiegu zamkniętym, na podstawie bazy adresowej.

"Poradnik Restauratora" jest zdecydowanym liderem wskaźników dotarcia, znajomości i czytelnictwa prasy branżowej skierowanej do przedsiębiorców sektora HoReCa – wg. Millward Brown czerwiec 2015.
Badanie przeprowadzono w ramach syndykatowego projektu zrealizowanego z udziałem międzynarodowej firmy zlecającej reklamy w prasie branżowej HoReCa i wydawcy „Poradnika Restauratora”. Po raz pierwszy objęło lokale gastronomiczne usytuowane w miejscowościach od 15 tys. mieszkańców do miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców na reprezentatywnej próbie 800 osób (metodą CATI) decydujących o zaopatrzeniu placówek gastronomicznych: managerów, właścicieli lokali i szefów kuchni. Szczegółowe wyniki badań znajdziecie Państwo tutaj. 

Zasady perfekcyjnej dystrybucji "Poradnika Restauratora" zyskały pozytywną opinię jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej "SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK" (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders' League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dystrybucja naszego pisma podlega audytowi Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

"Poradnik Restauratora" jest pismem, które od momentu powstania przeszło drogę dynamicznego rozwoju. Wydawany jest nieprzerwanie od 1999 roku, a poprzedzony był numerem "sygnalnym". "Poradnik Restauratora" to specjalistyczny magazyn o profilu poradniczo - informacyjnym. Dostarczany jest bezpośrednio do rąk specjalistów w branży gastronomicznej. Adresatami są właściciele lokali gastronomicznych, osoby, które podejmują decyzje zakupowe (dyrektorzy, szefowie kuchni, barmani) oraz producenci. Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j. jest wydawcą pism „Poradnik Handlowca”, „Poradnik Restauratora” i „Handlowiec”, których łączny miesięczny nakład przekracza 80 tys. egz. i jest kontrolowany przez ZKDP (z wyłączeniem "Handlowca").

Przedstawicieli kadry kierowniczej branży HoReCa, kierownicy punktów gastronomicznych i hotelowych, którzy nie otrzymują "Poradnika Restauratora" mogą uzyskać po uiszczeniu kosztów przesyłki, egzemplarz redakcyjny. W tym celu należy skontaktować się z Działem Dystrybucji:

Zbyszko Zalewski
email: zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl
fax:  (61) 852 08 94

Współpraca

W celu uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego zamieszczanych artykułów redakcja "Poradnika Restauratora" podjęła współpracę z naukowcami i wykładowcami z takich ośrodków jak:

- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
- Uniwersytet Gdański
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Współpraca redakcyjna została nawiązana również z wieloma praktykami w branży gastronomicznej:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierników

- Klub Szefów Kuchni

- Stowarzyszenie Kucharzy Polskich

- Krakowska Szkoła Restauratorów

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy
Zainteresował Cię temat? Udostępnij artykuł!

Wydawca

ZDKP

Nasze tytuły

Partnerzy

Wydawca

Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j.

ul. Szczęsna 10
60-587 Poznań
tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Bobrowski

tel. (61) 850 19 33
michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Nikodem Pankowiak

tel. (61) 851 37 08
nikodemp@poradnikrestauratora.com.pl