Mikroprzedsiębiorca a obowiązek sporządzenia JPK | Poradnik Restauratora

Opiniotwórczy branżowy miesięcznik ogólnopolski dla właścicieli i szefów kuchni lokali gastronomicznych –  nieprzerwanie 20 rok na rynku

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek sporządzenia JPK

Od stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek przygotowywać Jednolity Plik Kontrolny. Jest to jednak nowość dla mikroprzedsiębiorców, którzy po raz pierwszy w tym roku dołączą do grona podatników VAT prowadzących elektroniczną ewidencję VAT. Warto dowiedzieć się czym właściwie jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i co on zmieni w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej.

JPK oznacza księgi i dokumenty księgowe prowadzone w wersji elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, generowane i przechowywane przez przedsiębiorcę oraz przekazywane organom podatkowym. Co ważne, programem komputerowym w rozumieniu tej regulacji jest zarówno typowy program przeznaczony do fakturowania lub prowadzenia księgowości, jak i zwykły Microsoft Excel.

Czy raportowanie JPK będzie dotyczyło Twojej firmy?

Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki, a mianowicie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Obowiązek przygotowywania JPK obejmie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. w zakresie przesyłania danych ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (plik JPK_VAT). Ponadto, od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorców obejmie także obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych.

JPK_VAT, czyli zestawienie informacji o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT, przygotowywany i wysyłany będzie wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki JPK_VAT wysyłany będzie co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT obejmuje nawet tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie.

Proces raportowania JPK

Plik należy wysłać nie bezpośrednio do urzędów skarbowych, a do Ministerstwa Finansów za pomocą oprogramowania dostępnego na jego stronie. Dodatkowo wysyłki można dokonać za pośrednictwem systemów księgowości online zintegrowanych z platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Taka forma jest szybka, wygodna i na pewno nie spowoduje, że mikroprzedsiębiorca odczuje niedogodności związane z nowym obowiązkiem. Poprawnie przesłany plik pozwoli wygenerować Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). UPO stanowi dowód, że JPK został przygotowany prawidłowo i terminowo wysłany.

Pliki JPK pozwalają na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych i tym samym ułatwiają i przyspieszają prowadzenie czynności kontrolnych oraz sprawdzających. Niewątpliwie pozwalają także na sprawne wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Sama forma kontroli prowadzonej przez organy podatkowe w sposób elektroniczny będzie mniej uciążliwa dla przedsiębiorców i nie zakłóci ich normalnej pracy. Istotne jest to, że JPK pozwoli na prowadzenie kontroli także poza siedzibą przedsiębiorcy oraz ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych.

Ale spokojnie, przedsiębiorcy również zyskają. Przygotowywanie JPK pozwoli mikroprzedsiębiorcom na prowadzenie efektywnych audytów wewnętrznych w celu wykrycia błędów księgowych, zobrazuje ich sytuację ekonomiczną, zapewni ochronę prawno-podatkową i umożliwi efektywną kontrolę księgowości (zarówno tej wewnętrznej jak i znajdującej się w zewnętrznych strukturach).

Pamiętajmy, że plik JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej i jest formą dokumentu księgowego. Przy jego sporządzaniu obowiązują takie same zasady, jak przy innych dokumentach księgowych: dokument ma być sporządzony rzetelnie i bez błędów. Ewentualne błędy w pliku JPK_VAT należy poprawić składając korektę pliku.

W przypadku nierzetelnego podejścia do sporządzania plików lub niewywiązania się z obowiązku ich wysyłania lub przedstawienia na podatnika mogą zostać nałożone kary. Co prawda ustawodawca nie przewidział oddzielnych sankcji dla uchylających się od obowiązku przekazania danych w formacie JPK, ale stosuje się do nich odpowiednio kary z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej. Przedsiębiorcę może dotknąć kara porządkowa (podstawowa kara) lub może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Wykryte nieprawidłowości mogą bowiem stanowić wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a grzywny mogą być bardzo dotkliwe.

Rodzaje plików JPK

Pozostałe, poza JPK_VAT, struktury JPK do obowiązkowego przedstawienia przez mikroprzedsiębiorców na żądanie organu od 1 lipca 2018 r. obejmują: księgi rachunkowe – JPK_KR; wyciąg bankowy – JPK_WB; magazyn – JPK_MAG; faktury VAT – JPK_FA; podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR oraz ewidencja przychodów – JPK_EWP. Dokumenty te powinny być generowane i przechowywane w celu ewentualnego przekazania w momencie prowadzonej kontroli.

Wprowadzenie obowiązku przekazywania plików JPK jest konsekwencją dążenia do informatyzacji administracji podatkowej. Postępująca cyfryzacja umożliwia przedsiębiorcom uniknięcie kolejek i przygotowywania stosów dokumentów. Procesy związane z prowadzeniem własnej działalności mają mieć szybką, wygodną i dostępną formę. Cyfryzacja pozwala także na prowadzenie sprawnej, sprawiedliwej i wnikliwej kontroli zobowiązań podatkowych.

IZABELA WARDASZKO

Aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

www.duchnowska.pl

www.prawowrestauracji.pl

fot. pixabay.com.pl

Galeria

Zainteresował Cię temat? Udostępnij artykuł!
Kategoria
Prawnik radzi
Tagi
Data dodania
4 stycznia 2018

Podobne artykuły

Transmisji meczów MŚ w Piłce Nożnej w lokalach i ogródkach gastronomicznych

12 czerwca 2018

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Federacji Rosyjskiej coraz bliżej – trwać one będą od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Wielu restauratorów zdecyduje się na transmisję meczów w swoich lokalach lub ogródkach gastronomicznych. Aby goście restauracji mogli bez przeszkód oglądać kolejne spotkania nie wystarczy jednak instalacja telewizora. Organizacja takiego wydarzenia wymaga przestrzegania kilku zasadach, które wskazane zostaną w tym artykule.

przeczytaj całość

Autorskie prawa majątkowe i prawa do wizerunku

16 maja 2018

Zagadnienie autorskich praw majątkowych nie powinno być obce dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Z kwestią tą spotkają się między innymi przy projektowaniu logo lokalu czy przy zamawianiu zdjęć do menu oraz innych folderów. Należy pamiętać, że przepisy regulujące uprawnienia stron umów dotyczących praw autorskich czy udzielenia licencji chronią przede wszystkim interesy majątkowe twórców. W związku z tym, z punktu widzenia przedsiębiorcy, niezwykle ważne jest skonstruowanie dobrej umowy.

przeczytaj całość

Więcej w dziale

Wydawca

ZDKP

Nasze tytuły

Partnerzy

Wydawca

Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j.

ul. Szczęsna 10
60-587 Poznań
tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Bobrowski

tel. (61) 850 19 33
michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Nikodem Pankowiak

tel. (61) 851 37 08
nikodemp@poradnikrestauratora.com.pl