Mikroprzedsiębiorca a obowiązek sporządzenia JPK | Poradnik Restauratora

Opiniotwórczy branżowy miesięcznik ogólnopolski dla właścicieli i szefów kuchni lokali gastronomicznych –  nieprzerwanie 20 rok na rynku

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek sporządzenia JPK

Od stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek przygotowywać Jednolity Plik Kontrolny. Jest to jednak nowość dla mikroprzedsiębiorców, którzy po raz pierwszy w tym roku dołączą do grona podatników VAT prowadzących elektroniczną ewidencję VAT. Warto dowiedzieć się czym właściwie jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i co on zmieni w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej.

JPK oznacza księgi i dokumenty księgowe prowadzone w wersji elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, generowane i przechowywane przez przedsiębiorcę oraz przekazywane organom podatkowym. Co ważne, programem komputerowym w rozumieniu tej regulacji jest zarówno typowy program przeznaczony do fakturowania lub prowadzenia księgowości, jak i zwykły Microsoft Excel.

Czy raportowanie JPK będzie dotyczyło Twojej firmy?

Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki, a mianowicie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Obowiązek przygotowywania JPK obejmie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. w zakresie przesyłania danych ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (plik JPK_VAT). Ponadto, od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorców obejmie także obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych.

JPK_VAT, czyli zestawienie informacji o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT, przygotowywany i wysyłany będzie wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki JPK_VAT wysyłany będzie co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT obejmuje nawet tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie.

Proces raportowania JPK

Plik należy wysłać nie bezpośrednio do urzędów skarbowych, a do Ministerstwa Finansów za pomocą oprogramowania dostępnego na jego stronie. Dodatkowo wysyłki można dokonać za pośrednictwem systemów księgowości online zintegrowanych z platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Taka forma jest szybka, wygodna i na pewno nie spowoduje, że mikroprzedsiębiorca odczuje niedogodności związane z nowym obowiązkiem. Poprawnie przesłany plik pozwoli wygenerować Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). UPO stanowi dowód, że JPK został przygotowany prawidłowo i terminowo wysłany.

Pliki JPK pozwalają na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych i tym samym ułatwiają i przyspieszają prowadzenie czynności kontrolnych oraz sprawdzających. Niewątpliwie pozwalają także na sprawne wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Sama forma kontroli prowadzonej przez organy podatkowe w sposób elektroniczny będzie mniej uciążliwa dla przedsiębiorców i nie zakłóci ich normalnej pracy. Istotne jest to, że JPK pozwoli na prowadzenie kontroli także poza siedzibą przedsiębiorcy oraz ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych.

Ale spokojnie, przedsiębiorcy również zyskają. Przygotowywanie JPK pozwoli mikroprzedsiębiorcom na prowadzenie efektywnych audytów wewnętrznych w celu wykrycia błędów księgowych, zobrazuje ich sytuację ekonomiczną, zapewni ochronę prawno-podatkową i umożliwi efektywną kontrolę księgowości (zarówno tej wewnętrznej jak i znajdującej się w zewnętrznych strukturach).

Pamiętajmy, że plik JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej i jest formą dokumentu księgowego. Przy jego sporządzaniu obowiązują takie same zasady, jak przy innych dokumentach księgowych: dokument ma być sporządzony rzetelnie i bez błędów. Ewentualne błędy w pliku JPK_VAT należy poprawić składając korektę pliku.

W przypadku nierzetelnego podejścia do sporządzania plików lub niewywiązania się z obowiązku ich wysyłania lub przedstawienia na podatnika mogą zostać nałożone kary. Co prawda ustawodawca nie przewidział oddzielnych sankcji dla uchylających się od obowiązku przekazania danych w formacie JPK, ale stosuje się do nich odpowiednio kary z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej. Przedsiębiorcę może dotknąć kara porządkowa (podstawowa kara) lub może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Wykryte nieprawidłowości mogą bowiem stanowić wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a grzywny mogą być bardzo dotkliwe.

Rodzaje plików JPK

Pozostałe, poza JPK_VAT, struktury JPK do obowiązkowego przedstawienia przez mikroprzedsiębiorców na żądanie organu od 1 lipca 2018 r. obejmują: księgi rachunkowe – JPK_KR; wyciąg bankowy – JPK_WB; magazyn – JPK_MAG; faktury VAT – JPK_FA; podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR oraz ewidencja przychodów – JPK_EWP. Dokumenty te powinny być generowane i przechowywane w celu ewentualnego przekazania w momencie prowadzonej kontroli.

Wprowadzenie obowiązku przekazywania plików JPK jest konsekwencją dążenia do informatyzacji administracji podatkowej. Postępująca cyfryzacja umożliwia przedsiębiorcom uniknięcie kolejek i przygotowywania stosów dokumentów. Procesy związane z prowadzeniem własnej działalności mają mieć szybką, wygodną i dostępną formę. Cyfryzacja pozwala także na prowadzenie sprawnej, sprawiedliwej i wnikliwej kontroli zobowiązań podatkowych.

IZABELA WARDASZKO

Aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

www.duchnowska.pl

www.prawowrestauracji.pl

fot. pixabay.com.pl

Galeria

Zainteresował Cię temat? Udostępnij artykuł!
Kategoria
Prawnik radzi
Tagi
Data dodania
4 stycznia 2018

Podobne artykuły

Kasy fiskalne online w restauracji

13 lutego 2019

Walka z „szarą strefą” już od kilku lat jest jednym z priorytetów polityki prowadzonej przez kolejnych rządzących. Realizując ją podejmują działania w wielu aspektach funkcjonowania obrotu gospodarczego, w tym prowadzące do uszczelnienia systemu podatkowego. Jednym z takich działań są plany ograniczenia możliwości prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy tradycyjnych kas fiskalnych.

przeczytaj całość

Ochrona tajemnicy w restauracji

15 stycznia 2019

Każdy z nas wie, czym jest „tajemnica”, większość słyszała także o tzw. „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Zaskakujące jest więc to, że nie wszyscy restauratorzy podejmują działania w celu ochrony tego szczególnego rodzaju tajemnicy.

przeczytaj całość

Więcej w dziale

Wydawca

ZDKP

Nasze tytuły

Partnerzy

Wydawca

Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j.

ul. Szczęsna 10
60-587 Poznań
tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Bobrowski

tel. (61) 850 19 33
michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Anita Kubiak

tel. (61) 851 37 08
anitak@poradnikrestauratora.com.pl