Spokojnie to tylko awaria | Poradnik Restauratora

Opiniotwórczy branżowy miesięcznik ogólnopolski dla właścicieli i szefów kuchni lokali gastronomicznych –  nieprzerwanie 20 rok na rynku

Spokojnie to tylko awaria

Zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego wiąże się z reguły z poważną inwestycją finansową. Tego typu urządzenia są zazwyczaj silnie eksploatowane, a w związku z tym narażone na różnego rodzaju awarie i uszkodzenia. Na co zwrócić uwagę przed wezwaniem serwisu? Co można zrobić we własnym zakresie? Na jaką pomoc można liczyć w okresie obowiązywania gwarancji i po niej? Pytamy wiodących producentów w kraju.

Wyposażenie restauracyjnej kuchni w profesjonalny sprzęt to koszt co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zakup odpowiednich urządzeń może być jednym z najwyższych kosztów restauratora otwierającego lokal – niezależnie od tego, czy wyposaża go za gotówkę, korzysta z leasingu czy kredytów. Dlatego to działanie wymaga dobrze przemyślanych decyzji. Pierwszym krokiem powinno być zaprojektowanie pomieszczeń kuchennych w ten sposób by były one funkcjonalne. Wiele do powiedzenia ma na pewno projektant, który bierze pod uwagę lokalizację mediów i ciągów kominowych, ale ostateczne słowo powinno tez paść z ust szefa kuchni, który obejmuje kuchnię we władanie. Stosowane obecnie rozwiązania techniczne i wysokiej klasy technologie pozwalają na takie usytuowanie urządzeń, by w pomieszczeniu pracowało się przede wszystkim wygodnie i by nie dochodziło do jakichkolwiek kolizji. Zdarzają się, to prawda, sytuacje, z których wyjście wymaga nieco większych kombinacji, ale mnogość funkcjonujących w Polsce lokali pokazuje, że nie ma takiej przeszkody instalacyjnej, której nie można obejść. Najprostszy i dość często spotykany przykład to problem z odpływem wody ze zmywarek, który w większości modeli znajduje się pod spodem. W przypadku, gdy w pomieszczeniu odpływ znajduje się powyżej poziomu podłogi należy zmywarkę zamontować na specjalnej podstawie. Innym, równie skutecznym i równie często stosowanym rozwiązaniem jest montaż pompy odpływu. Łączy ona urządzenie z odpływem w ścianie. Inną rzeczą, która przydarza się zwłaszcza wtedy, gdy zakupu i montażu urządzeń dokonuje się nieprzemyślanie jest choćby zbyt mało przestrzeni na odpowiednią cyrkulację powietrza przy ustawianiu urządzeń chłodniczych. Wszelkie agregaty, a zwłaszcza te w urządzeniach profesjonalnych wytwarzają oprócz użytecznego chłodu, także ogromne ilości ciepła. Muszą mieć wokół przestrzeń, inaczej może dojść nie tylko do awarii, przegrzania, ale nawet do pożaru.

Powyższe przykłady wskazują na dwie sprawy: po pierwsze w kuchni nie ma takiego problemu, którego nie można by rozwiązać, a po drugie – planowanie i montaż urządzeń zawsze należy konsultować z ekspertami w tych dziedzinach. Pozwala to zapobiec wielu rozczarowaniom, a przede wszystkim awariom „bez powodu”. Bo przecież zazwyczaj w kuchni dzieje się tak, że jak się coś zepsuje to winnych brak…

Czystość i troska o sprzęt

Wielu szefów kuchni miało i miewa tę możliwość, że sami wybierają marki wyposażenia swego królestwa. Pozwala im na to wieloletnie doświadczenie w użytkowaniu danego sprzętu, a także wynikające z kontaktów z przedstawicielami producentów i samymi producentami. Wiedzą z kim i jak rozmawiać, by otrzymać satysfakcjonujące ceny, na jakim serwisie się nie zawiodą, gdy dojdzie do awarii. Wydaje się, że kucharze dość rzadko decydują się na zmiany marek sprzętów, na których pracują. Jeśli te okażą się niezawodne – oczywiście. Ale sprzęt może zawieść przede wszystkim z winy człowieka. Częstokroć zapomina się o odpowiednim przeszkoleniu całego personelu, w tym pracowników sezonowych, dotyczącym odpowiedniego użytkowania sprzętu albo „ogarnia się temat” w kilku zdaniach, bo przecież rzadko kiedy na kuchni jest czas na wykłady. Drugą przyczyną wadliwego działania urządzeń obok nieprawidłowego użytkowania może być jego zanieczyszczenie. „Święte” zasady BHP i HACCP obowiązują, ale… bywa, że czasu brak na codzienne sprzątanie całej kuchni, drobnego sprzętu i urządzeń. Zagrożenie awariami wzrasta zwłaszcza w okresie letnim, gdy wysokie temperatury powietrza i wysoka wilgotność nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń zasilanych prądem – zwłaszcza lodówek i chłodziarek, które w tym okresie są szczególnie mocno obciążone. Duży napływ klientów, a przez to częste otwieranie drzwiczek przyczyniają się do wzrostu zagrożenia wystąpienia awarii. Często występujące przepięcia prądu to prawdziwy horror dla kucharzy – zwłaszcza dużych obiektów, gdzie urządzeń chłodniczych jest co najmniej kilka.

Jasnym jest więc, że to, jak się sprzęt sprawuje zależy w dużej mierze od osób, które go obsługują i do których należy nad nim nadzór. Odpowiednio sprawowany zmniejszy ryzyko awarii.

– Eksploatując wyspecjalizowane urządzenia w trudnych warunkach kuchni, kontakt z serwisem to konieczność, którą jednak możemy zminimalizować począwszy od pierwszego dnia pracy. Właściwa instalacja, systematyczne przeglądy prewencyjne i stała opieka serwisowa minimalizują nieprzewidziane przestoje urządzenia oraz koszty serwisowe – podkreśla Bogusław Fronczak Service Director Rational. – Z tego powodu serwis Rational oferuje „Pakiet Usług Serwisowych”, który obejmuje stałą opiekę serwisową urządzenia począwszy od jego instalacji przez gwarancję oraz cały okres pogwarancyjny. Oferta ta wychodzi naprzeciw wszystkim użytkownikom, którzy cenią sobie brak nieprzewidzianych przestojów w pracy na kuchni, żywotność urządzeń, zminimalizowanie kosztów serwisowych i eksploatacyjnych oraz przewidywalność tych kosztów - dodaje.

Jeśli to jeszcze nie „pożar”

Czasem bywa tak, że niepokojące odgłosy i nie do końca zadowalające działanie urządzenia już skutkuje wezwaniem serwisu, a do faktycznej awarii urządzenia jest jeszcze daleko. Na co należy wówczas zwrócić uwagę, co można naprawić we własnym zakresie?

– Na pewno na stan wyrobu, jego czystość. Brak konserwacji oraz prowadzenia bieżących czynności eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi jest główną przyczyną niedomagania urządzeń – zwraca uwagę Tomasz Nowak, specjalista ds. serwisu w firmie Dora Metal i przypomina, że „nie powinno się prowadzić napraw we własnym zakresie w trakcie trwania gwarancji, ponieważ grozi to jej utraceniem”.

O tym przypomina także Agnieszka Kozłowska, Specjalista ds. Marketingu Komat. – Wszystkie urządzenia zasilane prądem mogą naprawiać tylko osoby posiadające specjalne uprawnienia. Jeśli takich uprawnień nie posiadamy to nie należy samemu naprawiać urządzenia, gdyż utracimy gwarancję. We własnym zakresie możemy natomiast wymienić żarówki – dodaje A. Kozłowska i zaznacza, że większość urządzeń posiada kontrolki, na które należy zwrócić uwagę przed wezwaniem serwisu. - Wskazują one czy urządzenie jest podłączone do prądu i czy ma zasilanie. Jeśli nie doszło do zaniku napięcia i stwierdzimy, że jest doprowadzony prąd, a urządzenie nadal nie działa, należy wezwać fachowy serwis.

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu z jakimkolwiek urządzeniem jest więc sprawdzenie, czy jest ono podłączone do prądu, czy przypadkiem nie ma przerwy w jego dostawie do lokalu, czy urządzenie bądź jego część nie są zanieczyszczone, a przez to nie mogą podjąć pracy.

Jest awaria – jest gwarancja

W przypadku wystąpienia faktycznej awarii konieczne jest wezwanie serwisanta. Od serwisu i tego, czy urządzenie jest na gwarancji zależy bardzo wiele.

– W okresie gwarancyjnym użytkownikom sprzętu przysługują prawa gwarancyjne ogólnie przyjęte przepisami. Gwarancji podlegają wszystkie uszkodzenia, które powstały na skutek wadliwego wyprodukowania urządzenia, i które ujawniły się w trakcie eksploatacji. Natomiast gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub inne, które powstały w wyniku złego podłączenia urządzenia do sieci prądowej lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancji również nie podlegają elementy, które podczas pracy urządzenia ulegają zużyciu, np. elementy świetlne typu żarówka, diody itp. – zaznacza Agnieszka Kozłowska z firmy Komat.

Dla lokalu gastronomicznego, szefa kuchni w momencie wystąpienia awarii najważniejszy staje się czas. Niektórzy kucharze mówią , że gdy wystąpi awaria pieca czy chłodziarki ich zegarki przestają tykać a wydają dźwięk podobny do brzęku pieniędzy. Każdy przestój w pracy oznacza straty – przede wszystkim w towarze. Sumy te rosną, jeśli weźmie się pod uwagę także koszty koniecznej utylizacji produktów spożywczych. Dlatego przy zakupie sprzętu  warto przyjrzeć się zasadom serwisowania w okresie gwarancyjnym i dopytać, jakie przywileje ma klient?

– Oczywiście, klient jest najważniejszy dlatego staramy się prowadzić zgłoszenia reklamacyjne na najwyższym poziomie. Wszystkie kierowane są bezpośrednio do Dora Metal. Daje to klientowi pewność stosowania tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz obsługi przez wyszkolony personel serwisowy – zapewnia Tomasz Nowak. – Klient w okresie gwarancyjnym otrzymuje przywileje do nielimitowanego kontaktu z serwisem Dora Metal jako wsparcia technicznego oraz do zgłaszania wszelkich usterek dotyczących wyrobów. Wszystkie usterki są na wstępie analizowane po czym następuje kontakt z klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Dora Metal posiada kilkadziesiąt autoryzowanych punktów serwisowych w całej Polsce, tak by w razie awarii sprzętu reakcja serwisu i naprawa była jak najszybsza.

Także Bogusław Fronczak z Rational doskonale wiek, że dla kucharzy z całego świata najważniejsza jest funkcjonalność i niezawodność, a w przypadku potrzeby sprawnie działający serwis. Czym wyróżnia się sprawny serwis?

– Podstawowe parametry opisujące sprawny serwis to: osiągalność, dyspozycyjność, czas reakcji oraz efektywność, czyli czas od zgłoszenia do wykonania naprawy. Pod każdym parametrem kryje się wiele znaczeń. BNasza firma systematycznie sprawdza jakość pracy serwisu i pracuje nad jej poprawą. Osiągalność serwisu to nie tylko 28 firm Rational Service-Partner w kraju, ale również łatwy kontakt z nimi. Łączność telefoniczna i mailowa standardowo funkcjonuje również w godzinach ponadnormatywnych, a w  przypadku 9 najprężniejszych firm w systemie 24/7 – zapewnia Bogusław Fronczak.

Jedna z kwestii, o którą zapytaliśmy producentów jest także transport uszkodzonego sprzętu – kto ponosi tego koszty?

– Jeśli powstanie konieczność transportu uszkodzonego urządzenia do siedziby serwisu w okresie gwarancji to użytkownik nie ponosi kosztów demontażu, montażu i transportu urządzenia – zapewnia Agnieszka Kozłowska z firmy Komat jednocześnie zaznaczając, że zabieranie urządzenia z kuchni jest bardzo rzadką praktyką. - Ponieważ najczęściej urządzenie jest niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu kuchni i staramy się usunąć awarię na miejscu. Urządzenia nasze charakteryzują się dużymi gabarytami i są wbudowane w inne elementy zabudowy kuchennej, co zdecydowanie utrudnia ich demontaż. Z tego powodu nasze urządzenia są tak projektowane i produkowane, by umożliwiały szybką naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów – podkreśla.

A co, gdy awaria danego urządzenia powtarza się? Tomasz Nowak z firmy Dora Metal odpowiada: Jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych 6 istotnych napraw (przez osoby upoważnione) i wystąpi kolejna wada, sprzęt zostanie wymieniony na wolny od wad, a okres gwarancji zostanie wydłużony o czas, w jakim sprzęt nie mógł być używany. Koszty wymiany sprzętu ponosi Dora Metal jako Gwarant – zapewnia Tomasz Nowak.

Wydaje się, że na niemalże każdą okoliczność przygotowana jest firma Rational, która to wprowadziła specjalne, nowatorskie rozwiązania mające usprawnić kontakt między… urządzeniem a  serwisem.

– Wszystkie obecnie produkowane SelfCookingCenter®  posiadają funkcję „Connected Cooking”, która na życzenie klienta, umożliwia przez podłączenie on-line przesyłanie do wybranego serwisu wszystkich komunikatów serwisowych jakie generuje urządzenie. Znakomicie skraca to czas reakcji i ułatwia monitorowanie sprawności urządzenia. Standardowy czas reakcji serwisu wynosi max. 24 godziny – z dumą zauważa Bogusław Fronczak i na poparcie swych słów „dorzuca” jeszcze kilka istotnych danych: – Zgodnie z naszymi statystykami 46% napraw gwarancyjnych zakończonych jest w czasie do 12 godzin od zgłoszenia usterki, a średni czas naprawy wszystkich rejestrowanych awarii (włączając urządzenia kilkunastoletnie) wynosi 33 godziny. Aż 96% napraw zakończonych jest podczas pierwszej wizyty (dane za rok 2016).

Kiedy gwarancja mija, a awarii coraz więcej

Zazwyczaj bywa tak, że urządzenie sprawuje się doskonale albo przynajmniej dobrze w czasie trwania gwarancji. Dopiero po jej upływie zaczynają się kłopoty. To „prawda” obowiązująca nie tylko w profesjonalnie wyposażonej kuchni. Na co można liczyć, gdy już nie mamy przywilejów wynikających z gwarancji? Lepiej próbować samemu naprawiać, wzywać znajomego speca czy polegać na firmowym serwisie?

– Po okresie gwarancyjnym klienci otrzymują w dalszym ciągu wsparcie techniczne oraz bezpośredni kontakt do autoryzowanych punktów serwisowych, gdzie mogą zamówić kompleksową obsługę z zakupem części zamiennych oraz naprawą – zapewnia Tomasz Nowak specjalista ds. serwisu w firmie Dora Metal. Podobne zasady obowiązują także u innych producentów profesjonalnego sprzętu.

– W okresie pogwarancyjnym również dokonujemy napraw na tych samych zasadach jak w okresie gwarancji, z tym tylko, że za usługi te musi zapłacić użytkownik – podkreśla Agnieszka Kozłowska, Specjalista ds. Marketingu Komat.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że profesjonalne urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni wymagają zastosowania również profesjonalnych środków zarówno do pracy (np. płyny do zmywarek), jak i do ich czyszczenia i konserwacji, co skutecznie przyczynia się do przedłużenia ich żywotności  i bezproblemowego funkcjonowania. Stosowanie „tańszych odpowiedników” być może ma sens w przypadku farmaceutyków, ale w kuchni może skończyć się… awarią. A wtedy trzeba wydać więcej niż się zaoszczędziło.

 

Tomasz Nowak, specjalista ds. serwisu Dora Metal

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne kierowane są bezpośrednio do Dora Metal. Daje to klientowi pewność stosowania tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz obsługi przez wyszkolony personel serwisowy. Klient w okresie gwarancyjnym otrzymuje przywileje do nielimitowanego kontaktu z serwisem Dora Metal jako wsparcia technicznego oraz do zgłaszania wszelkich usterek dotyczących wyrobów. Dora Metal posiada kilkadziesiąt autoryzowanych punktów serwisowych w całej Polsce, tak by w razie awarii sprzętu reakcja serwisu i naprawa była jak najszybsza.

Agnieszka Kozłowska, specjalista ds. marketingu Komat

Ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń jest prowadzenie przeglądów bieżących i okresowych, które wynikają ze specyfiki urządzenia i opisane są szczegółowo w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia zasilane prądem mogą naprawiać tylko osoby posiadające specjalne uprawnienia. Jeśli takich uprawnień nie posiadamy to nie należy samemu naprawiać urządzenia, gdyż utracimy gwarancję. Gwarancji podlegają wszystkie uszkodzenia, które powstały na skutek wadliwego wyprodukowania urządzenia, i które ujawniły się w trakcie eksploatacji.

Boguslaw Fronczak, Service Director Rational

Wszystkie obecnie produkowane SelfCookingCenter® posiadają funkcję „Connected Cooking”, która na życzenie klienta, umożliwia przez podłączenie on-line przesyłanie do wybranego serwisu wszystkich komunikatów serwisowych jakie generuje urządzenie. Znakomicie skraca to czas reakcji i ułatwia monitorowanie sprawności urządzenia. Standardowy czas reakcji serwisu wynosi max. 24 h. Oznacza to, że serwis po odebraniu zgłoszenia usterki, przybywa na miejsce naprawy, bez względu na miejsce instalacji oraz porę roku, najpóźniej następnego dnia.

Tekst: Beata Woźniak

Galeria

Zainteresował Cię temat? Udostępnij artykuł!
Kategoria
Sprzęt
Tagi
Data dodania
10 lipca 2017

Podobne artykuły

Mechaniczny i niezawodny sous-chef współczesnej kuchni

29 listopada 2018

Wielu szefów kuchni nie wyobraża sobie pracy bez niego. To on jest gwarancją szybkości wydawania potraw, powtarzalności, wspaniałego smaku i aromatu. Dodatkowo pozwala na oszczędności w produktach, ale też energii elektrycznej i co bardzo ważne miejsca w kuchni. Coraz więcej potrafi. Można nim sterować komórką, podawać przepisy, a on sam wszystko dobierze i przypilnuje. Dobry piec konwekcyjno-parowy to skarb, jak twierdzą niektórzy mechaniczny sous-chef, który nigdy nie zawodzi i nie choruje.

przeczytaj całość

Zmywarka to nie kaprys a konieczność

11 października 2018

Wydawałoby się, że zmywanie naczyń w restauracji to najprostsze zajęcie. Pozbierać, umyć, wypłukać i wysuszyć. W malutkich lokalach z kilkoma stolikami może tak jest, ale z tymi w których naraz obsługiwanych jest od kilkudziesięciu do kilkuset gości to już prawdziwe wyzwanie. Musi być szybko, efektywnie, ergonomicznie, higienicznie i...oszczędnie. Rachunki za płyny, wodę i obsługę zmywaka mogą stanowić ogromną pozycję w budżecie.

przeczytaj całość

Więcej w dziale

Wydawca

ZDKP

Nasze tytuły

Partnerzy

Wydawca

Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j.

ul. Szczęsna 10
60-587 Poznań
tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Bobrowski

tel. (61) 850 19 33
michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Anita Kubiak

tel. (61) 851 37 08
anitak@poradnikrestauratora.com.pl