Transmisji meczów MŚ w Piłce Nożnej w lokalach i ogródkach gastronomicznych | Poradnik Restauratora

Opiniotwórczy branżowy miesięcznik ogólnopolski dla właścicieli i szefów kuchni lokali gastronomicznych –  nieprzerwanie 20 rok na rynku

Transmisji meczów MŚ w Piłce Nożnej w lokalach i ogródkach gastronomicznych

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Federacji Rosyjskiej coraz bliżej – trwać one będą od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Wielu restauratorów zdecyduje się na transmisję meczów w swoich lokalach lub ogródkach gastronomicznych. Aby goście restauracji mogli bez przeszkód oglądać kolejne spotkania nie wystarczy jednak instalacja telewizora. Organizacja takiego wydarzenia wymaga przestrzegania kilku zasadach, które wskazane zostaną w tym artykule.

Legalne wyświetlanie meczów piłki nożnej wymaga przede wszystkim zaopatrzenia się w licencję, udzieloną przez producenta wydarzenia sportowego albo dystrybutora. Decyzją FIFA w Polsce to Telewizja Polska S.A. uzyskała tytuł oficjalnego nadawcy sygnału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 i jest właścicielem praw telewizyjnych do wszystkich meczów Mistrzostw. Jedynym podmiotem wyłącznie uprawnionym do udzielania licencji na publiczne odtwarzanie wszystkich meczów jest więc Biuro Handlu i Współpracy Międzynarodowej TVP S.A. To właśnie TVP S.A. wydaje w formie umowy zgodę na nadawanie meczów Mistrzostw Świata i wykorzystanie do tego celu sygnału kanałów TVP 1 HD, TVP 2 HD oraz TVP Sport HD.

Co ważne, zawarcie umowy pozwala na pozyskanie dostępu do sygnału na wszystkie mecze Mistrzostw. Nie jest możliwe wykupienie licencji jednie na wybrane mecze. Licencje jakie musimy uzyskać wskazuje TVP S.A.:

1)         Zgoda sygnałowa – jest to zgoda na korzystanie z sygnału telewizyjnego oficjalnego nadawcy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Nadawana jest w formie umowy przez TVP S.A. i uwzględnia koszty sygnałowe oraz obsługę handlową i merytoryczną. Konieczna jest do uzyskania w przypadku wszystkich Stref Kibica na terenie Polski. Aby ją uzyskać należy wysłać zgłoszenie do dnia 08 czerwca 2018 r. (jest to typ licencji, o którą ubiegać się będzie większość właścicieli lokali gastronomicznych).

2)         Licencja FIFA – licencja na pokazy publiczne właściciela praw telewizyjnych do wszystkich meczy Mistrzostw Świata. Licencję należy uzyskać w przypadku Komercyjnych Pokazów Publicznych i Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów Publicznych. Licencje przyznaje TVP S.A. w porozumieniu z FIFA – a udziela jej TVP S.A. Zgłoszenia można wysyłać do dnia 25 maja 2018 r.

3)         Inne pozwolenia – organizator każdej Strefy Kibica ma obowiązek na własny koszt uzyskać wszelkie pozostałe licencje, pozwolenia, zgody, które wymagane są przez polskie prawo, przykładowo zgody wymagane przy organizacji imprez masowych.

Organizując strefę kibica w swoim lokalu należy też określić formę takiego pokazu. Do wyboru mamy następujące rodzaje pokazów:

1)         Komercyjny Pokaz Publiczny, przy którym pobierane są bezpośrednio lub pośrednio opłaty za wstęp. Taki Pokaz jest sponsorowany lub zawierane są inne porozumienia komercyjne i/lub uzyskiwane są korzyści ekonomiczne w jakikolwiek inny sposób, a w trakcie Pokazu odbywa się sprzedaż produktów czy żywności. Wymagana jest w tym wypadku zarówno zgoda sygnałowa jak i licencja FIFA, za które należy wnieść opłaty. Obowiązkiem jest także bezwzględne przestrzeganie przepisów FIFA.

2)         Niekomercyjny Pokaz Publiczny, przy którym  organizator nie uzyskuje żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu jego organizacji wydarzenia oraz brak jest sponsoringu lub innych porozumień komercyjnych. Pokazy w „przedsiębiorstwach komercyjnych”, takich jak puby, kluby lub bary (należy przyjąć, że w tej kategorii mieszczą się również restauracje) są uznawane za Niekomercyjne Pokazy Publiczne, chyba że towarzyszą im dodatkowe działania komercyjne odrębne wobec tych działań komercyjnych, których obsługi oczekuje się w uzasadniony sposób od obiektu w ramach jego zwyczajowej działalności, czyli przykładowo opłaty za wstęp, umowy sponsorskie. Wymagana jest tutaj jedynie zgoda sygnałowa (odpłatna) i bezwzględne przestrzeganie przepisów FIFA.

3)         Specjalny Niekomercyjny Pokaz Publiczny, ostatni rodzaj Pokazów, z którym mamy do czynienia, gdy uczestniczy w nim więcej niż 5000 widzów. Ponadto, podobnie jak w przypadku Niekomercyjnego Pokazu Publicznego organizator nie uzyskuje tutaj żadnych korzyści ekonomicznych oraz brak jest sponsoringu lub innych porozumień komercyjnych. Wymagane jest uzyskanie zgody sygnałowej – za opłatą i licencji FIFA, ale w tym wypadku udzielanej nieodpłatnie. Oczywiście organizator musi bezwzględnie przestrzegać przepisów FIFA.

TVP S.A. oferuje przy zgodzie sygnałowej trzy pakiety do wyboru:

1)         pakiet podstawowy – kwota bazowa w wysokości 2.000 złotych za jeden ekran,

2)         pakiet rozszerzony (sygnał satelitarny) – kwota bazowa oraz dodatkowo 1.000 złotych za jeden ekran,

3)         pakiet premium (sygnał MULITCAST IP) – kwota bazowa oraz dodatkowo 2.000 za jeden ekran.

Opłaty za licencję FIFA (które wśród restauratorów będą na pewno mniej popularne), formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby uzyskać wskazane powyżej licencje, a także dodatkowe wyjaśnienia i przepisy znajdują się na stronie internetowej: <http://licencje.tvp.pl>.

Przy transmisji meczy obowiązują następujące zakazy i nakaz:

1)         zakaz opóźnień i powtórek,

2)         zakaz zmian lub modyfikacji,

3)         zakaz zmiany elementów komercyjnych,

4)         zakaz upolityczniania,

5)         nakaz transmisji meczu – czyli jeżeli licencja została przyznana to organizator ma obowiązek transmitowania meczu, w tym w przypadku meczu otwarcia  i zamknięcia – rozpoczęcie transmisji musi rozpocząć się przynajmniej 20 minut wcześniej i jej zakończenie przynajmniej 10 minut po rozpoczęciu/zakończeniu gry, w przypadku pozostałych meczów – rozpoczęcie transmisji około 10 minut przed i jej zakończenie przynajmniej 10 minut po rozpoczęciu/zakończeniu gry.

Uzyskanie licencji to jednak nie wszystko – nie można zapominać o abonamencie radiowo-telewizyjnym. Oczywiście abonament należy opłacać nie tylko w czasie transmisji meczów, a jego wysokość zależy od ilości posiadanych odbiorników. W 2018 r. abonament ten wynosi 22,70 zł przy opłatach miesięcznych i 245,15 zł przy opłacie jednorazowej za cały rok. Można założyć, iż w czasie Mistrzostw kontrole dokonywania opłat abonamentowych mogą być wzmożone. Karą za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Obok abonamentu radiowo-telewizyjnego wskazać należy również obowiązek dokonania opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Wysokość opłaty licencyjnej zależy od różnych czynników, a o jej wyliczenie można zawrócić się do terenowego inspektora ZAIKS.

Rozpowszechnianie utworu bez zezwolenia jest zaś przestępstwem, za które może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności. Możliwe są także roszczenia w zakresie żądania zaniechania naruszania praw autorskich czy naprawienia wyrządzonej szkody.

Dokonanie wskazanych wyżej zgłoszeń i opłat, a także przestrzeganie wymienionych zasad pozwoli restauratorom na bezproblemowe wyświetlanie wszystkich meczów w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Warto pamiętać, że na pewno będzie to czas zachęcający klientów do wyjścia z domu i skorzystania z ofert lokali gastronomicznych w celu wspólnego oglądania tak ważnego wydarzenia sportowego. Poniesione koszty powinny się szybko zwrócić, a z całą pewnością uchronią przed niemiłymi konsekwencjami w przypadku ewentualnej kontroli.

Edyta Duchnowska

radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

www.duchnowska.pl

www.prawowrestauracji.pl

 

Izabela Wardaszko

aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Duchnowska

www.prawowrestauracji.pl

FOT. PIXABAY.COM

 

Galeria

Zainteresował Cię temat? Udostępnij artykuł!
Kategoria
Prawnik radzi
Tagi
Data dodania
12 czerwca 2018

Podobne artykuły

Kasy fiskalne online w restauracji

13 lutego 2019

Walka z „szarą strefą” już od kilku lat jest jednym z priorytetów polityki prowadzonej przez kolejnych rządzących. Realizując ją podejmują działania w wielu aspektach funkcjonowania obrotu gospodarczego, w tym prowadzące do uszczelnienia systemu podatkowego. Jednym z takich działań są plany ograniczenia możliwości prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy tradycyjnych kas fiskalnych.

przeczytaj całość

Ochrona tajemnicy w restauracji

15 stycznia 2019

Każdy z nas wie, czym jest „tajemnica”, większość słyszała także o tzw. „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Zaskakujące jest więc to, że nie wszyscy restauratorzy podejmują działania w celu ochrony tego szczególnego rodzaju tajemnicy.

przeczytaj całość

Więcej w dziale

Wydawca

ZDKP

Nasze tytuły

Partnerzy

Wydawca

Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" sp.j.

ul. Szczęsna 10
60-587 Poznań
tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Bobrowski

tel. (61) 850 19 33
michalb@poradnikhandlowca.com.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Anita Kubiak

tel. (61) 851 37 08
anitak@poradnikrestauratora.com.pl